+45 9678 0056


Borger og pårørende

Vi vil gerne bidrage til at opbygge et støttende samarbejde med familie og pårørende. Vi ved dog, at det er meget forskelligt, hvorvidt en borger har gode eller dårlige relationer til sin familie og pårørende. Derfor er det op til borgeren i hvor høj grad og i hvilket omfang, kontakten til familie og pårørende skal foregå.

Medarbejderne på Bjergesøhus  er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren.

 

Botilbuddet Bjergesøhus

Borger og pårørende

Vi vil gerne bidrage til at opbygge et støttende samarbejde med familie og pårørende. Vi ved dog, at det er meget forskelligt, hvorvidt en borger har gode eller dårlige relationer til sin familie og pårørende. Derfor er det op til borgeren i hvor høj grad og i hvilket omfang, kontakten til familie og pårørende skal foregå.

Medarbejderne på Bjergesøhus  er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren.

 

KONTAKT

Lais Wardag

41 77 66 98
lw@ekkofonden.dk