+45 9678 0056


Beboere og pårørende

Vi vil gerne bidrage til at opbygge et støttende samarbejde med familie og pårørende. Vi ved dog, at det er meget forskelligt, hvorvidt en beboer har gode eller dårlige relationer til sin familie og pårørende. Derfor er det op til beboeren i hvor høj grad og i hvilket omfang, kontakten til familie og pårørende skal foregå.

Medarbejderne på Bjergesøhus  er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre beboeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende beboeren.

 

Botilbuddet Bjergesøhus

Beboere og pårørende

Vi vil gerne bidrage til at opbygge et støttende samarbejde med familie og pårørende. Vi ved dog, at det er meget forskelligt, hvorvidt en beboer har gode eller dårlige relationer til sin familie og pårørende. Derfor er det op til beboeren i hvor høj grad og i hvilket omfang, kontakten til familie og pårørende skal foregå.

Medarbejderne på Bjergesøhus  er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre beboeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende beboeren.

 

Ninett Høgedal, afdelingsleder, Botilbuddet Bjergesøhus

KONTAKT

Ninett Høgedal, afdelingsleder, Botilbuddet Bjergesøhus

+45 41 77 65 42
nh@ekkofonden.dk