+45 9678 0056


Om Bjergesøhus

Botilbuddet Bjergesøhus er godkendt efter servicelovens § 107, 108 og 66 (17-årige). Vi har plads til 9 borgere i alderen 17-85 år. Borgerne kan have forskellige former for funktionsnedsættelser såsom sindslidelse, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, udviklingshæmning, ADHD, tilknytningsforstyrrelse og medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Det er den enkelte borger individuelle behov, interesser og formåen, der danner baggrund for hverdagen på Bjergesøhus. Der er især fokus på ADL-træning og målet om at støtte borgerne til at blive så selvhjulpne som muligt.

Det daglige arbejde med og omkring de indskrevne borgere tager sit udgangspunkt i individuelt udarbejdede handleplaner med afsæt i den enkeltes ressourcer og behov.

 

Hverdagen på Botilbuddet Bjergesøhus

Om Bjergesøhus

Botilbuddet Bjergesøhus er godkendt efter servicelovens § 107, 108 og 66 (17-årige). Vi har plads til 9 borgere i alderen 17-85 år. Borgerne kan have forskellige former for funktionsnedsættelser såsom sindslidelse, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, udviklingshæmning, ADHD, tilknytningsforstyrrelse og medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Det er den enkelte borger individuelle behov, interesser og formåen, der danner baggrund for hverdagen på Bjergesøhus. Der er især fokus på ADL-træning og målet om at støtte borgerne til at blive så selvhjulpne som muligt.

Det daglige arbejde med og omkring de indskrevne borgere tager sit udgangspunkt i individuelt udarbejdede handleplaner med afsæt i den enkeltes ressourcer og behov.

 

KONTAKT

Lais Wardag

41 77 66 98
lw@ekkofonden.dk